Hledání štěstí

           Tyto stránky vychází z poselství největšího amerického mystika a léčitele              Edgara Cayceho.

Jak dobře či mizerně se chceme cítit - to je vždy v našich vlastních rukou. Buď svou mysl ovládáme nebo se jí necháme ovládat.                            Proto je třeba stát se pánem svých pocitů. Přijmeme-li za náš aktuální stav osobní odpovědnost, zjistíme, že řešení potíží spočívá ve změně našeho chování. Uvědomíme si, že sklízíme pouze to, co jsme kdysi vyseli.      Stejně tak si našimi současnými skutky, pocity a myšlenkami vytváříme svou budoucnost.

Měli bychom se stát opět dětmi, které nemají strarosti z budoucnosti, ale nalézají štěstí v drobných radostech každodenního žití. Děti nemusejí být bohaté či slavné, aby se smály a radovaly ze života. Jejich zdrojem štěstí je láska přebývající v jejich srdcích. Pokud dokážeme tuto zázračnou změnu uskutečnit, máme pocit, jako bychom se probudili ze zlého snu. Cítíme se volní jako pták vypuštěný z klece. Tou klecí bylo naše sobectví a negativní emoce jako hněv či nenávist, a naše tendence posuzovat ostatní a nalézat na nich chyby. Naše ego totiž zaměřuje pozornost na nedostatky a slabosti druhých. Má radost z nalezení čehokoliv, co může kritizovat a soudit - místo toho, co by mohlo obdivovat.                                                                          Ale nejsme tu přece pro to, abychom druhé soudili a napravovali, ale abychom je milovali a sloužili jim!           Zdroj lásky a štěstí se nenachází kolem nás, ale uvnitř našeho srdce. Ve chvíli, kdy vyjádříme lásku, ji okamžitě cítíme va svém nitru.                                                                                      Nutnost uspokojit naši potřebu po přátelství a lásce je důležitá pro naše tělesné i duševní zdraví!    

Naše láska, radost a štěstí rostou, jen když místo hledání chyb    na ostatních vnímáme pouze dobrotu jejich srdce a kdykoliv druhým odpouštíme, namísto připomínání si, čím se vůči nám provinili.                                                                                           Štěstí mohou nalézt pouze ti, kdož vlastním chováním, slovy a skutky činí druhé šťastnými. Nikoliv ti, jejichž mysl  je zaměstnána egoistickými cíli a malichernými problémy.

Všechna moc, jež se projevuje na Zemi, vychází z duchovní síly.                    Člověk ji ve svém šílenství či sobectví změní v to, co se v jeho životě stává   buď zázrakem nebo zločinem.