Očista těla i duše
                                 Příčiny nemocí                                  

      Jaké jsou příčiny nemocí podle Edgara Cayceho, nejrespektovanějšího mystika                 a léčitele všech dob?                                                                                                                 Mimo genetických dispozicí je příčinou většiny chorobných stavů toxicita - přítomnost       nadprůměrného množství jedovatých látek v těle.

Které faktory přispívají ke zvýšené koncentraci škodlivé toxicity:  - naše myšlenky a pocity                                                                  - kvalita našeho jídla                                                                        - přejídání se a nepravidelné vylučování                                         - nedostatečný příjem tekutin                                                          - nedostatek tělesné činnosti                                                           - nedostatek spánku                                                                         - přepracování, tělesné vyčerpání    

     Nejjednodušší způsob jak obsah škodlivých látek v těle snížit, je změna stravovacích návyků - omezení příjmu nezdravých potravin a zvýšení množství těch, jež tělu poskytují potřebné živiny a napomáhají vylučování (např. chlorella). 80% naší stravy má sestávat ze zásadotvorných jídel a pouze 20% z kyselinotvorných. Slabě alkalické pH je podmínkou správného fungování organismu, podporuje nezbytné elektrické impulzy mezi buňkami a mozkem.

Aciditu způsobují stejné faktory přispívající k toxicitě - viz výše. Pro udržení správného pH je nutné jíst zdravě (ovoce a zelenina) a vyvarovat se kyselinotvorných jídel - červené maso, výrobky obsahující cukr (zabiják bílých krvinek), nadměrný přísun tuku (E.Cayce varuje před všemi formami smažených jídel, mají paralyzující vliv na funkci jater a žlučníku).                                                                                                                                 Je paradoxní, že většina zásadotvorných potravin je kyselé povahy - jako například všechny citrusové plody. Zajímavý je také ocet - zatímco bílý ocet způsobuje aciditu, přírodní jablečný je silně zásadotvorný.

Nezapomeňme, že nachlazení a chřipka milují acidní tělo (má optimální podmínky, aby zvítězili nad imunitním systémem)! Jako první věc při těchto příznacích bychom tedy měli alkalizovat tělo. Mimo zvýšený přísun ovoce a zeleniny (chlorofyl zabraňuje překyselení organismu - viz Chlorella) se doporučuje sklenice se lžičkou zažívací sody nebo se lžičkou zmíněného jablečného octa a medu. 

Sobectví je nejen příčinou našeho nenaplněného života, ale také příčinou našich zdravotních problémů. Náprava spočívá v eliminaci našich sobeckých myšlenek a postojů. Edgar Cayce má pro nás velmi jednoduché, nicméně účinné řešení: protilátkou proti sobectví je jeho opak - láska. Sobectví těžko můžeme potlačit, ale můžeme jej vytěsnit láskou, tedy budeme-li se snažit stát se laskavějšími lidmi.                               Podobně jako najdeme cestu zpět k našemu Stvořiteli prostřednictvím lásky, skrze laskavé myšlenky, slova a skutky vyléčíme i své nemocné duše a těla.                                              

Naše tělo a mysl tvoří jeden celek, tedy jakákoliv změna v mysli a duchovní orientaci ovlivní funkce našeho těla! Každý z nás je tak autorem jak svého zdraví, tak své nemoci, neboť je na nás, jakým myšlenkám dovolíme, aby naší mysli dominovaly.                                                                                                                        Naše konstruktivní či negativní postoje a reakce postihují všechny orgány a části našeho těla. Tělo si poškodíme pokaždé, když o druhých nesmýšlíme dobře.                                                  

Onemocníme-li, je to varování, že cosi v našem životě není v pořádku.    Nemoc přichází pouze tehdy, je-li naše láska vytlačena destruktivními myšlenkami, pocity a skutky. Příčina našich tělesných potíží má původ v našich negativních emočních vzorcích a formách chování.                                 Zatímco každá negativní myšlenka či pocit způsobí, že endokrinní žlázy vyloučí toxiny otravující celý náš organismus, pozitivní myšlenky a pocity mají opačný účinek.           

     Skutečné vyléčení by mělo být doprovázeno odpovídající změnou našeho vědomí, bez níž se stává bezcenným. Dvěma základními prostředky k této změně jsou meditace a modlitba.                                           Ty by neměly být pokládány za příležitost cosi získat, ale naopak za příležitost uvést do praxe Boží přikázání. On tvoří podstatu našeho bytí a my jsme inherentní součástí jeho lásky, řádu, harmonie. Láska je nejdůležitější součástí modlitby a meditace, čím více lásky do modliteb vložíme, tím účinnějšími se stanou. Je-li motlitba prosta lásky, její schopnost přinést zdraví je minimální!

Léčivý vliv modlitby byl potvrzen řadou studií. Většina z více než sta experimentů sílu motlitby potvrdila.

Čerpáno z knihy Edgar Cayce - Léčivá síla lásky / Jak ovlivnit naše zdraví

Neexistují nevyléčitelné stavy, daný stav je výsledkem porušení zákona.              Léčivé síly začnou působit v momentě, kdy dojde k patřičným změnám.                  Je-li však bytost natolik sebestředná, že odmítá změnit své postoje, nenávidí             a podléhá pocitům zlomyslnosti - všemu, co je v rozporu s trpělivostí, snášením utrpení, bratrskou láskou, laskavostí ... pak se nemůže vyléčit.