Svět je nespravedlivý
Blog

"Svět je nespravedlivý" - to tvrdí spousta úspěšných i neúspěšných lidí, od byznysmenů a mentorů až po běžnou pracující populaci.                                 

Já bych si s tím ale dovolil polemizovat.Svět přece nefunguje bez řádu, bez zákonů. Kdo nebo co za tím vesmírným řádem stojí, teď ponechme stranou.                                A jaké zákony tedy pro nás platí? Ježíš nám, pokud vím, zanechal tyto dva:                      - miluj Boha svého celým svým srdcem
    - miluj bližního svého jako sama sebe                                                                      Zákony podle mě velmi rozumné, prospěšné pro vlastní blaho i pro soužití mezi lidmi.

                  Dnes však chci psát o trochu jiných dvou zákonech, i když jsou těm Ježíšovým vlastně blízké. Mám na mysli dva hlavní vesmírné zákony známé od autorů řady knih a filmu Tajemství, anebo ze staré skvělé nahrávky "Earl Nightingale: Nejneobyčejnější tajemství" , kterou všem vřele doporučuju.                 Podle těchto moudrých lidí jsou dva hlavní zákony ovlivňující chod vesmíru tyto:                                              

- Zákon přitažlivosti: říká, že na co myslím, to přitahuju. Kam zaměřuji pozornost, tam to roste. Po čem toužím, to pro mě vesmírné síly zhmotňují. Platí to jak pro pozitivní věci tak pro negativní. Proto bychom si měli dávat pozor na to, co se nám celý den honí hlavou.                                                                                

- Zákon akce a reakce: ten říká, že sklidím, co jsem zasel. Jinými slovy - vše, co se mi děje teď, jsem způsobil vlastním myšlením a chováním v minulosti. Takže jak se dnes chovám ke svému okolí, tak mi bude stejným způsobem oplaceno v budoucnu!                                                                                                      

     Kolik nářků by si lidi ušetřili, kdyby si uvědomili, že to vše, co se jim děje, je sklizeň za jejich vlastní chování v minulosti (viz emoční vzorce) ... A vytvářením další zloby či dokonce nenávisti jen znovu zasévají zárodek své příští sklizně.                                                                                                                                           (Samozřejmě i já jsem procházel takovými zkušenostmi a nechápal, proč se mi to či ono děje).

Tyto zákony potvrzují i nejnovější poznatky z kvantové fyziky.  Ta učí, že si svou realitu vytváříme sami našim rozhodováním. Každá realita má nekonečně mnoho možností (je dokázáno, že kvantová částice neustále kmitá a vyskytuje se v jednom okamžiku na několika různých místech najednou!).                 Svým kontinuálním myšlením neustále vybíráme vždy jen jednu z nespočtu možností a tím si doslova vytváříme svou budoucnost. K tomuto tématu mohu doporučit výborný film "Co my jen víme ..."

     Pokud si tedy tvoříme sami svou realitu, proč si ji nevytvořit pěknou? Nebudou potom všechny ty zloby, strachy a nářky zbytečné? Máme ve svých rukou (ve své mysli) daleko větší páku na náš vlastní osud,              než jsme si mysleli.

                                                                                                               Svět možná není spravedlivý, ale tyto vesmírné zákony stejné    a spravedlivé pro všechny určitě jsou!                                         Jak s těmito vědomostmi naložíme, to už je ovšem na každém   z nás.